Ahlak, erdem sözleri » Dipsöz Sözün Dibi Güzel Sözler

0 257

Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır.

Abdullah bin Abbas

Erdem, insanın gücünü kendinden alması ve bu gücü kendi üzerinde de kullanabilmesidir.

Alain

Erdem, kaybedeceğini bile bile düşündüğünü söylemek ve daha önce de düşündüğü ve söylediği şeyleri, dikkatle gözden geçirmek demektir.

Alain

Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar.

Anatole France

Ahlâksızlık, ahlâkın var oluş nedenidir.

Anatole France

Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlâkı gizleyemez.

Andre Maurois

Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz.

Andre Maurois

Faziletsiz, saadet olmaz.

Aristoteles

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Aristoteles

Fazilet ile mutluluk, anne ile kızı gibidir.

Benjamin Franklin

Faziletli olmaya çalışırsan, çok defa mutlu da olursun.

Benjamin Franklin

Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.

Bernard Shaw

Erdem, kötülükle iyilik arasında seçim yapabilmek demektir ve bilgili olmadan seçim yapmak olanaksızdır.

Bernard Shaw

Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.

Bernard Shaw

Faziletli olmak, keskin bir kılıca oturmak kadar güçtür.

Bhartrihari

Erdem; toplum çıkarını, kişisel çıkarın üstünde tutmaktır.

Charles de Montesquieu

Dostluğu hem doğuran, hem sürdüren fazilettir, fazilet olmadan dostluğun hiçbir türlüsü olmaz.

Cicero

En büyük erdem; insanın vicdanını dinlemesi ve iyilik yapmak için çaba harcamasıdır.

Confucius

Erdem, erdem içinde yer alır, akıllı olanlar bunu ararlar.

Confucius

Erdem, olduğu yerde kalmamalı, komşulara da tesir etmeli.

Confucius

Güzeli sevdiği kadar, erdemi seven insaçt ğ&r,ıptedım.

Confucius

Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlâkla bir arada bulunması nadirdir.

Confucius

Fazilete giden kapıyı, açmak güçtür.

Çin Atasözü

Bilgelik bundan sonra ne yapılacağını, beceri bunun nasıl yapılacağını bilmektir, erdem ise bunu yapmaktır.

David Star Jordan

Ahlâk ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner.

Eflatun

Fazilet, iyiyi elde etme gücüdür.

Eflatun

İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir, doğuştan değil.

Epictetos

Ahlâk da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz; ancak yaşanır.

Ernest Renan

Fazilet, ezilip berelendikçe kokusu daha güzelleşen şeylere benzer.

Francis Bacon

Ahlâk, cemiyetin temelidir.

François Rene de Chateaubriand

Bir insanın erdemi, tehlikeli saatinde belli olur.

Friedrich Schiller

Kalbimiz, erdemimiz uğrunda kırıldığı zaman, erdemimiz ne kadar büyür.

Friedrich Schiller

İnsanlar kendilerinde olan faziletlerden pek az; fakat kendilerinde bulunmayanlardan da o nisbette çok bahsederler.

G. E. Lessing

En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlâkları bozuk olanlardır.

Graham Greene

Büyük adamları yok eden, küçük hatalar vardır, öyle büyük hatalar da vardır ki bir küçük erdem, onları bile unutturabilir.

Grantland Rice

Erdem; uzaklarda ta uzaklardadır, ona götüren yol uzundur, diktir, çetindir, kan ter içinde kalmadan çıkılmaz o yokuş.

Hesiodos

Fazilet, fenalığa karşı paratoner görevini yapar.

Horace Mann

Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır.

Hz. Ali (r.a.)

Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır.

Hz. Ali (r.a.)

Yoldaşların en iyisi güzel ahlâktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye, en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz.

Hz. Ali (r.a.)

İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır.

Hz. Muhammed (sav.)

İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol.

Hz. Muhammed (sav.)

Kıyamet günü, bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.

Hz. Muhammed (sav.)

Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır.

Hz. Ömer (r.a.)

Güzel ahlâk, en güzel bir dosttur.

Hz. Ömer (r.a.)

Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlâkıyladır.

Hz. Ömer (r.a.)

Ahlâk, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir.

Immanuel Kant

Yorum Yapın